Forside > Tølløse Skakklub > Facts om klubben
Dansk Skakunion 2.hovedkreds/toelloese/info
Tølløse Skakklubs historie er velbevaret i form af levende minder samt referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Dette er ganske specielt, da protokollerne er bevarede helt tilbage til d. 25. oktober 1955, hvor klubben blev stiftet.
Formanden dengang hed S. A. Thygesen, Kassereren N. P. Pedersen og Sekretæren S. Å. Christensen.

Man var mådelig - og det er man sådan set stadig i Tølløse - og derfor blev kontingentet fastsat til 3 kr. om året. Der skulle imidlertid købes materialer og der blev derfor indskudt 10 kr. pr. medlem, hvilket vel var en anseelig sum i datidens Danmark. Klubaften var tirsdag og man mødtes kl. 19.30 i skyttekælderen.

I 1958 var der 21 medlemmer, hvoraf de 3 var juniorer. I 1965 skiftede klubben lokaler om man spillede nu i taskefabrikkens kantine. I april 1967 kunne det ses af formandens beretning, at begge hold i Danmarksturneringen blev nr. 1 og rykkede op i henholdsvis B- og C-rækken. Det var også det år, hvor Svend Nørholt rykkede op i 1. klasse ved EMT i Holbæk Amt.

Klubben har haft besøg af Hartvig Nielsen, der gav simultanforevisning og FM Thorbjørn Bromann har givet blindsimultanforevisning. I maj 1968 udnævntes Andreas Hansen til æresmedlem for sin store indsats for skakarbejdet på Tølløse egnen. Siden da har der jævnligt været udskiftning på formandsposten. Her nævnes i flæng: Ernst Pedersen, Hans Hansen, Mogens Krygermeir, Ejner Madsen, Henning Hoff-Nielsen
og nuværende Peter Holst.
- 
kildemateriale: "website 13.05.2005"

© 2008 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Redaktør Jens Lundberg.
Siden er sidst indlæst: 01. februar 2008 22:17