Nykøbing Sjælland sæson 200x-200y
Dato   Art Specifikation
         
         
         
         
         
        Skabelon for kalender
         
         
         
         
         
         
        No info p.t.
        Spørg venligst i klubben om
        spilleplanerne
         
        Se hovedkredsens kalender for
        generelle EMT turneringer m.v.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Send mig gerne en mail om nye oplysninger for din klubs aktivitetsplaner!
Sidst opdateteret 28.04.2005