Forside > Kalundborg Skakklub > Juniorskak
Dansk Skakunion 2.hovedkreds/Kalundborg/info
Kalundborg Skakklub  
Dagcenteret
Esbern Snaresvej 55
4400  Kalundborg
+Formand: Flemming Christensen  ( 5950 1249
+Juniorleder:  Flemming Christensen, Lærkebakken 23, 4400 Kalundborg  ( 5950 1249


Kalundborg Skakklub tilbyder skakundervisning til alle interesserede skolebørn. Det foregår i "?" lokaler  hver "?" mellem kl."?" og kl."?"  [spørg juniorleder]

Her foregår undervisning i elementære slutspil, åbninger, samt en masse træning i praktisk skak. Klubben afholder prøver i de tre teknikmærker: Bronzespringeren, Sølvspringeren og Guldspringeren. Disse hæfter består af forskellige opgaver, hvor de tekniske færdigheder indøves, f.eks. matsætning med Konge og Dronning mod enlig Konge. 

Derudover deltager børnene også i Junior Grand Prix stævner rundt omkring i hovedkredsen, samt i det årlige amtsmesterskab.

  Sorry ! Desværre ingen egen webside!

 
© 2009 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Redaktør Jens Lundberg.
Siden er sidst indlæst: 23. oktober 2010 kl 14:11