Forside > Holbæk Skakklub > Facts om klubben
Dansk Skakunion 2.hovedkreds/Holbæk/info
Holbæk Skakklub blev stiftet 26.9.1962 og havde således 40-års jubilæum 26.september 2002.

"Begivenheden blev markeret med spisning på Holbæk vandrerhjem. Der var 31 deltagere, hvoraf 12 var ledsagere til nogle af klubbens medlemmer. Arrangementet var særdeles vellykket og alle havde en meget hyggelig aften"
[kilde:O.F.H. mail 30.09.2002].

Holbæk Skakklub er  en hyggeklub - men også en klub, hvor der spilles meget skak. Der arrangeres så meget skak og der spilles så meget skak, at de fleste medlemmer bliver mætte af klubbens egne aktiviteter, at de ikke behøver tage til enkeltmandsturneringer i andre byer. 

Til gengæld er medlemmerne meget interesseret i at spille på hold, at klubben bakker op om hovedkredsens holdturnering med et antal hold i forhold til medlemstal, der ikke overgås af de andre større klubber i hovedkredsen.  
Holbæk Skakklub forsøger at have et passende antal medlemmer, så alle kan få jævnbyrdige modstandere i turneringerne. Men kommer jo aldrig uden om, at en må være den stærkeste, og han vinder næsten hver gang - ligesom det modsatte også må være tilfældet. 
Holbæk Skakklub og dens medlemmers bedrifter beskrives grundigt i klubbladet "Skak-Springeren", der udkommer ca. hver femte klubaften. 

Skoleskak kunne man ønske sig et bedre resultat af . Trods træning af 10-20 skiftende elever en ugentlig eftermiddag i 15 år er der på den front opnået mindre afkast end på en lønkonto i banken. 

Holbæk Skakklub er organisatorisk velfunderet,  og mange forskellige personer yder arbejdsmæssige bidrag. Ressourcerne forsøges udnyttet rationelt til gavn for medlemmerne - ikke noget med udskejelser til fordel for specielt stærkere spillere. 
Holbæk Skakklub forsøger med nye initiativer at være i front med hensyn til fornyelse af aktivitetsudbud. 
Det nyeste initiativ er således en hjemmeside på Internettet. Det siges jo at være en fremtid i Internettet- foreløbig er der en forpligtigelse at foretage opdatering. 
--- 
Foreningens formål: 
At udbrede kendskabet til skak-spillet. 
Det gøres ved at arrangeres mange forskellige skakturneringer, udgivelse af eget klubblad samt ved at have en tilknyttet skoleskakafdeling. 
Klubben råder over alt nødvendigt udstyr, og der optages nye medlemmer. - Alle interesserede er velkommen til at kigge ind og prøve at spille. 
I turneringerne spilles med skak-ur med betænkningstid fra 5 minutter (lyn-skak) til turneringsskak (40 træk på 2 timer).  
Holdturneringen: Klubben har 5 hold, der er rangeret i 3.division, mesterrækken, A-rækken og C-rækken. Hvert hold består af 8 spillere. Holdet i C-rækken har dog kun 4 spillere på hvert hold og der er kortere betænkningstid, og således er dette hold velegnet for uerfarne spillere. 
Efterårsturnering: Enkeltmandsturnering (EMT) over 11 runder fra september til december. Deltagerne har ret til at melde fra i de enkelte runder. Seedning giver jævnbyrdige modstandere. Ingen bliver slået ud. Vinder i 2001: Anders Vælds 
Holbæk Open EMT: Afvikles januar-april, og Klubmesteren kåres. Der spilles i grupper á 8 spillere alle-mod-alle efter en turneringsplan. Klubmester 2002 blev Eivind Palm Dalberg. 
- 
kildemateriale: "Ove Frank Hansen. SN nr 9- 1997/98 samt Holbæk websites 01.08.2002"

© 2008 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Redaktør Jens Lundberg.
Siden er sidst indlæst: 30. januar 2008 17:13