Forside > Faxe skakklub > Facts om klubben
Dansk Skakunion 2.hovedkreds/faxe/info
Ændret navn tilbage til Faxe (7.april 2008)

Østsjællands skakklub blev dannet i maj 1989 [Faxe skakklub]. Klubben er medlem af Dansk Skak Union og af dennes 2. hovedkreds.
Har du lyst til at spille skak, er du meget velkommen til at kigge forbi. 

Medlemskab
Når man er medlem af Østsjællands skakklub, bliver man automatisk medlem af Dansk Skak Union. Dette betyder blandt andet at man modtager unionens månedsblad, Skakbladet, og at man har ret til at stille op i de såkaldte koordinerede turneringer.

 

Faxe havde ekstra ordinær generalforsamling mandag d.25/8-2003. Det blev her besluttet at ændre navnet Faxe skakklub til Østsjællands skakklub = ØS. Begrundelse: Af klubbens medlemmer bor 6 i Fakse by og resten i oplandet, tanken er ,at medlemmerne skal føle sig mere hjemme navnemæssigt.

- 
kildemateriale: "mail Svend-Erik Wehlast 07.04.2008"

© 2008 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Redaktør Jens Lundberg.
Siden er sidst indlæst: 08. april 2008 00:02