Webmasters comments: 
Portalnyt 16. februar 2015  kl.23:24

Hovedkredsens hjemmeside er her i januar 2014 undergået en forandring, idet masser af broken links og uaktuelle filer er fjernet.

Organisation af hjemmesiden er forenklet.

Scanningen af Sidste Nyt blade er tilendebragt, hvilket projekt, der har henligget i mere end 3 år (beklager, men jeg havde glemt at få scannet de sidste blade, jeg fik til delegeretmødet 2011). Nuvel, der er stadig lidt mangler. Bl.a. er de første klubblade, jeg scannede desværre i en for dårlig kvalitet. Nu har jeg fået indstillet scanneren, så hvis jeg kan låne dem igen, ville jeg gerne opdatere igen.

Efterhånden er jeg helt parat til at overdrage hjemmesiden til ny webredaktør her til marts 2014. Tag godt imod ham. Alt på denne hjemmeside er faktisk selvkonstrueret med html sprog. Vil selv følgelig i en overgangsperiode stå parat med råd og bistand.

Jeg takker alle for gode respons og altid positive bemærkninger for mit hobbyarbejde for 2,hovedkreds gennem de sidste 13 år. Hvad skal Jens så lave herefter? Tja, jeg vil godt bruge al min fritid på at være en del af aktiv Network Marketing. Der skal ganske vist også være tid til et enkelt parti skak og dyrke mine andre hobbys.

Hvis du har rapporter om uregelmæssigheder vil jeg meget gerne høre fra dig. Send mail til webmaster@2-hk.dk    Jan Ambirk, webmaster, 2.hk